dcsimg

2015

Nätverket för vindbruks seminarium på Vind2015, den 4 november

Nätverket för vindbruks genomförde två seminarier under konferensen Vind 2015 som belyste aktuella frågor kring fåglar och jobb.
Räcker skyddsåtgärden för att klara fågellivet? Det pågår en livlig diskussion om tillämpning av artskyddsförordningen och miljöbalken för fåglar vid vindkraftverk. Detta seminarium diskuterar hur forskningsrön, skyddsåtgärder och praxisdomar kan påverka och hur de hanteras i tillståndsärenden. Här kan du se hela seminariet.  
Vindkraft ger många jobb – men hur får vi dem hit? Förra året Förra året investerades nästan 15 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige. Det ger också effekt på sysselsättningen regionalt, visar nya studier. Målmedvetet arbete och tydliga mål för lokal tillväxt kan få vindkraften att bidra ännu mer. Här kan du se hela seminariet. 

Räcker skyddsåtgärden för att klara fågellivet?
Rådman Christina Olsen Lundh vid Vänersborgs tingsrätt går igenom domar och dagens tillämpning kring artskyddsförordningen, fågel- habitatsskyddsdirektivet. Christina berättar hur avsiktligt dödande av skyddade djurarter kan tolkas när ny vindkraft prövas? Här kan du se Christina Olsen Lundh framföra sin presentation, Christinas bilder kan du ladda ner här

Mårten Hjernquist, KMH consult presenterar resultaten från fem års kontrollstudier av fågelpåverkan som har utförts i samband med generationsväxlingen på Näsudden. Mårten presenterade lärdomarna kring kontrollstudien och hans rapport kommer snart att finns publicerad som vetenskapligartikel. Här kan du se filmen där Mårten Hjernquist framför sin presentation, Mårtens presentation kan du ladda ner här. 

Ross McNally från Uppsala universitet presenterar sina slutsatser från sin magisteruppsats ”På väg mot en vägledning för vindkraftsplanering i Sverige som minimerar fågeldöd”. Här kan du se filmen där Ross McNally framför sin presentation, Ross presentation kan du ladda ner här. 

Under temat ”teknik för att skydda fågellivet – fungerar det?” presenteras två tekniker
• Alan Derrick från Renewable Energy Systems Group presenterade IdentiFlight en teknik som möjliggör att identifiera fåglar på håll och vidta nödvändiga åtgärder. Här kan du se Alan Derricks framföra sin presentation, bilderna kan du ladda ner här. 
• Fredrik Litsgård från Ecocom presenterade DTBird och berättar om valideringar av skyddsåtgärder som pågår. Här kan du se Fredrik Litsgård framföra sin presentation, Fredriks bilder kan du ladda ner här.

Martin Green, forskare vid Lunds universitet hade en presentation om fåglar påverkas av många verksamheter – dags för ökat fokus på att skydda fåglarnas livsmiljöer? Här kan du se Martin Green framföra sin presentation, Martins bilder kan du ladda ner här. 


Här kan du se filmen med paneldiskussion med föreläsarna

Vindkraft ger många jobb – men hur får vi dem hit? 
Simon Coote från skotska regeringen presenterade en inblick i den skotska politiken med siktet på att bli världsledande industrination inom offshore och kraftsamlar under en hatt. Här kan du se Simon Coote framföra sin presentation, Simons bilder kan du ladda ner här. 

Christer Andersson från Nätverket för vindbruk, presenterar en studie som visar att nästan hälften av alla jobb hamnar regionalt. Christer presenterade även ett planeringsverktyg som gör det möjligt att även mer jobb regionalt. Här kan du se Christer Andersson framföra sin presentation, Christers bilder kan du ladda ner här. 

Stefan Ivarsson från Scandinavian Wind, redogjorde för arbetet kring en strategiska innovationsagenda inom havsbaserad vindkraft och möjlighet till nya svenska jobb. Här kan du se Stefan Ivarsson framföra sin presentation, Stefans bilder kan du ladda ner här. 

Märta Stenevi, regionstyrelsen i Region Skåne berättade om varför Skåne satsar på egen förnybar elproduktion och upphandlar nyckelfärdiga vindkraftverk. Här kan du se Märta Stenevi framföra sin presentation, Märtas bilder kan du ladda ner här. 

Paneldebatt på temat fler jobb med föredragshållare samt inbjudna debattörerna Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen och Matilda Afzelius, Nordisk Vindkraft. Här kan du se filmen med paneldiskussion med föreläsarna.

Balingsholm 29-30/9

Regeringens vindkraftssatsningar 2016 – rapport från regeringskansliet
Fredrik von Malmborg, miljödepartementet

Nationella vindkraftssamordnarna summerar – utbyggnadsfrågor då och nu
Lars Thomsson, Agne Hansson, Stefan Lundmark

Vindkraftsutbyggnad – förutsättningar och aktuell prognos
Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi

Den svenska vindkraftens historia – hur blev det med den svenska vindkraftsindustrin?Staffan Engström, Ägir konsult

Vad händer i Jämtland? Rapport från en region med stark vindkraftsutbyggnad: påverkansplattform, framtida planer och sysselsättningsstudier
Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se, Christer Andersson, noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll

Ny kunskapssammanställning om socio-ekonomiska konsekvenser
Jesper Persson, SLU

Smarta nättekniker
Malin Hansson, Elkraftringen 

Biegke – så arbetar Samernas riksförbund med vindkraftsfrågor
Jenny Wik Karlsson, SSR 

Regional utveckling vid vindkraft i Kronoberg
Pierre Ståhl, Energikontor sydost

Till havs - känner du igen en möjlighet när den rufsar dig i håret?
Heidi Laine Lundgren, Sölvesborgs kommun 
Se filmen: https://youtu.be/IJXVJ990zms

Enklav – nationell utbildning för energi- och klimatrådgivare
Johan Nyqvist, Kommunförbundet Skåne

Vindkraft och kulturmiljön – erfarenheter från Halland
Leif Häggström, Kulturmiljö Halland

Kontrollprogram för vindkraft – vilken kunskap kan de ge? 
Nils Lagerkvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Försvaret och dess radar – hur påverkar det vindkraftsutbyggnaden?
Josefin Knudsen, Gotlands vindelproducenter, berättar om läget på ön och Lars Alfrost, Energimyndigheten, rapporterar från ett regeringsuppdrag

Nytt från forskningsfronten – Vindforsk, Vindval och SWPTC
Åsa Elmqvist, Kerstin Jansbo och Sara Fågelström

Aktuellt från Energimyndigheten – vindenheten informerar
Maria Stenkvist

Webbutbildning om vindkraft för handläggare på kommuner och länsstyrelser
Marita Engberg Ekman, Noden för utbildnings- och kompetensfrågor

 

Handläggarträff 11-12 maj Stockholm

Handläggarträffen för länsstyrelsernas vindkrafthandläggare är ett årligt arrangemang som Hallandsnoden arrangerar med stöd från Nätverket för vindbruk. Nedan kan ni ta del av presentationerna från dagarna i Stockholm.

11 maj

Maria Stenkvist, Energimyndigheten - Vägledning MB 16:4
Lena Odeberg, Riksantikvarieämbetet - Myndighetsnytt
Joakim Johannesson, Havs och vattenmyndigheten - Myndighetsnytt

Matilda Schön - Energimyndigheten, Ingrid Horner Johansson - Naturvårdsverket, Camilla Bramer och Jonas Augustsson - Försvarsmakten medverkade också, men utan power point presentationer.

Peter Ardö, Mark och miljödomstolen i Vänersborg - Praxis och rättsfall

12 maj

Nils Lagerkvist, Länsstyrelsen i Jönköping - Projekt angående kontrollprogram
Göran Fagerström, Länsstyrelsen i Skåne - Ett case från Skåne angående ljud
Mikael Norgren - Akustikverkstan
Mats Hörström och Andreas Holmgren, Transportstyrelsen - Hinderbelysning

De sista två timmarna bjöds representatnter från branschen in

Mikael Ekhagen, Vattenfall vindkraft AB - Livscykelanalys av miljöpåverkan vindkraft
Jan-Åke Dahlberg, Vattenfall vindkraft AB - Varför har vindkraftverkens totalhöjd så stor betydelse?

Representanter från Arise AB, Stena och Nordisk vindkraft deltog sedan i samtal och diskussion.