dcsimg

Balingsholm 2017

Vindkraften och framtiden fokus för konferens

Regeringens kommande budgetsatsningar på energiområdet, nya lagförslag i energikommissionens spår och tema elnät var några av programpunkterna under Nätverket för vindbruks årliga konferens i Balingsholm utanför Stockholm tidigare i veckan. På plats i år var närmare fyrtio personer med representanter från både miljödepartementet, energimyndigheten, bransch och nätverkets egna projekt. Dessutom var landets fyra vindkraftssamordnare på plats och redogjorde för sin bild av läget för vindkraften runt om i landet, och på temat elnät diskuterades både smarta elnät och situationen på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet.


Här finns alla presentationer från dagarna samlade:
Nationella vindkraftssamordnarna om läget runt om i landet – Lars Thomsson, Stefan Lundmark, Cecilia Dalman Eek och Karin Österberg
Vindkraftsutbyggnad – förutsättningar och aktuell prognos.
Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi, Niklas Lundaahl, Svensk vindkraftförening
Nya grepp för förnybart – så jobbar Energimyndigheten mot målet om 100 procent förnybart, Lars Andersson, Energimyndigheten

Nätverkets noder rapporterar kring aktuella tillståndsfrågor
 • Örnar och vindkraft på Gotland Liselotte Aldén, Uppsala universitet
 • Nya och gamla tillstånd – trender och statistik Fredrik Dahlström Dolff, Västra Götalandsregionen
 • Förslag om det kommunala vetot Maria Stenkvist, Energimyndigheten

Nytt från forskningsfronten:
Vindval Kerstin Jansbo
VindEl-programmet Marit Marsh Strömberg
Elnät i fokus (10 min per talare)
 • Smarta elnät – hur då? Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
 • Förnybar energi och elintensiv industri – utvecklingsmöjligheter i norr, Magnus Lindgren, the Power Region
 • Vad händer på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet? Andreas Wickman, Vindkluster Gotland
 • Smarta elnät och målet om 100 procent förnybart – vad säger nätbolagen? Anna Wolf, Power Circle
 • Integration av variabel kraft- var finns utmaningarna? Annica Gustafsson, Energimyndigheten

Kommunala vindbruksplaner på Vindbrukskollen, David Adolfsson, länsstyrelsen Västra Götaland
Nyheter på Vindkraftskurs.se Liselotte Aldén och Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet
Planeringsverktyg för nya arbetstillfällen Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se
Utbildningsläget och kompetensförsörjningen i branschen Liselotte Aldén, Uppsala universitet

___________________________________________________________________

Handläggarträff 9-10 maj

Under två dagar i Stockholm träffades länsstyrelsernas vindkrafthandläggare. Av 21 länsstyrelser var 15 representerade. Nedan kan ni ta del av presentationerna från dessa dagar.

Maria Stenkvist - Energimyndigheten

Annika Arvidsson Rosén - Naturvårdsverket

Anna Tiberg - Mark och miljööverdomstolen

Karl Bolin - Kungliga Tekniska Högskolan

Martin Johansson - Energimyndigheten