dcsimg

Handläggarträffen 2018

Handläggarträffar för landets vindkrafthandläggare har varit en återkommande aktivitet som hallandsnoden arrangerat varje år sedan starten 2008.

Detta år arrangerades träffen på eftermiddagen den 30 maj 2018 i anslutning till Energimyndighetens konferens Energivärlden – Tema vind i Stockholm. Antal länsstyrelserepresentanter blev 27 stycken från 13 olika län.

Programmet innehöll en presentation av projekt Vindbrukskollen samt information om ett ev. projekt inom Nätverket för Vindbruk där högskolan i Gävle står som projektägare.  Anna Tiberg (MMÖD) och Peter Ardö (MMD) gick sedan igenom de senaste avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD).

Skribent: Annie Jakobsson, Länsstyrelsen i Hallands län
Senast ändrad: 2018-10-10