dcsimg

100 procent förnybart kan ge fyra gånger mer vind – hur klarar vi det i praktiken?

Ett förnybart energisystem tar plats. Hur klarar vi planeringen för ännu mer vindkraft? Nätverket för vindbruk bjuder in till ett seminarium med planering i fokus - hör kommuner, myndigheter och forskare diskutera vilka utmaningar som väntar!

Ett förnybart elsystem ger mycket vind – vartåt pekar kurvorna?
Lars Andersson, Energimyndigheten

Mer vindkraft tar plats – hur får vi ihop det med målen om biologisk mångfald?   
Henri Engström, Naturvårdsverket

Vindvals nya syntesrapport om fåglar och fladdermöss – skulle slutsatserna påverkas om vi pratar fyra gånger mer vind på land?
Richard Ottwall, Lunds Universitet

Tillståndsprövning i praktiken – Nya förutsättningar
Karl Nordström, Länsstyrelsen i Kalmar län

GIS- metoder för hållbar planering av vindkraft
Gustaf Byström KTH

Vindkraft, översiktsplanering och örnar. Vad är problemet?
Gunnar Gustafsson, Region Gotland

Symphoni till havs - ett planeringsverktyg med ekosystemansats. Är det lösningen?
Linus Hammar, Havs- och Vattenmyndigheten

ConSite – Konsensus-baserad lokalisering enligt norsk modell
Frank Hanssen, Nina (Norska institutet för naturforskning)

Har du frågor, vänligen kontakta: Fredrik Dolff.

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2017-05-17