dcsimg

Sammanställning av "Vindkraft & Arbetsmiljö"Strömsunds Kommun har genom Nätverket för Vindbruk arbetat med frågor om arbetsmiljö och säkerhet kopplat till vindkraft i flera projekt sedan år 2011. I det senaste projektet "Arbetsmiljö och säkerhetsarbete inom vindkraft-spridning del 2" uppdaterades senaste versionen av ”Vindkraft och Arbetsmiljö” och finns nu tillgänglig via Nätverket för vindbruk.

I arbetet har branschföretag, myndigheter, vindkraftsutbildningar och organisationer deltagit. De har på olika sätt varit med och hjälp till i arbetet med att försöka sammanställa gemensamma riktlinjer för hur en bra arbetsmiljö ute på en vindkraftsetablering ska se ut.

Materialet behandlar också ämnen såsom lagar och regler, det personliga ansvaret, utbildningskrav, MTO, förebyggande åtgärder gällande ohälsa såsom 5S och ENIA systemet hur det är att arbeta i kallt klimat samt tips från branschföretag och information från myndigheter.

Förhoppningen är att vindkraftutbildningar, företag i branschen samt andra berörda kan se arbetet som en plattform att utgå ifrån i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Till dokumentationen är en lärarhandledning framtagen om man vill ha tips på hur man kan använda sig av materialet som grund, för att sedan kunna fördjupa sig i ämnena. Materialet färdigställdes i mars 2016.

Nedan finner du arbetet i sin helhet: 

Vindkraft och Arbetsmiljö.pdf

http://www.youtube.com/embed/ImJX_COOoPI?rel=0

 

Filmen ”Från idé till färdig vindkraftpark” finns också beställa av Karin Liinasaari eller Jenny A. Frank via kontaktuppgifterna nedan:

E-mail: karin.liinasaari@stromsund.se eller telefon 0670-169 60.

E-mail: jenny.ahtola@stromsund.se eller telefon 0670-162 25.

Har Du synpunkter på innehållet så kontakta oss gärna!

 

 

 

 

 

Skribent: Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
Senast ändrad: 2015-06-23