dcsimg

Power Väst

Power Väst är ett nätverk i Västra Götaland och Värmland som jobbar för att få mer vindkraft till regionen och att utbyggnaden leder till ökad sysselsättning inom vindkraftsnäringen där. Detta sker framför allt genom att skapa samverkan mellan en mängd olika regionala aktörer.

Power Väst startade redan 2009. Den nuvarande etappen, som pågår under 2013, ska ge kommunerna i regionen stöd vad gäller kunskapsuppbyggnad och utvecklingspotential. Projektet bygger på en bred samverkan mellan politik, samhälle, näringsliv och forskning. En viktig samarbetspartner är Kunskapscentrum för vindkraftsteknik, SWPTC, på Chalmers tekniska högskola.

Mottot för 2013 är att jobba proaktivt gentemot kommuner och näringsliv för att säkerställa att beslut tas på rätt grunder. Under året kommer projektet hålla i flera nätverksträffar och anordna workshops för kommuner. Dessutom ska bland annat en ny rapport om arbetstillfällen tas fram och projektet kommer att arrangera seminarier om drift och underhåll. Projektet leds av Västra Götalandsregionen.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24