dcsimg

SN Vind

Södra Norrlands Vindkraftcentrum i Söderhamn i Gävleborgs län startade med stöd av Nätverket för vindbruk. I dag är projektet ett samarbete mellan kommunen, hamnbolaget, näringslivet och högskolan i Gävle.

Södra Norrlands Vindkraftcentrum har fått i uppdrag att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som vindkraftsinvesteringarna i regionen innebär. Syftet är att bidra till att skapa varaktiga arbetstillfällen som sträcker sig långt efter själva utbyggnadsperioden. Projektet ska också skapa förutsättningar för näringslivet att utveckla affärer i vindbranschen.

Projektet finansieras av Söderhamns Kommun, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet är indelat i fem olika verksamhetsområden. Dessa är projektledning/styrning, näringsliv/affärsutveckling, planering/analys, kommunikation och utbildning/forskning.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24