dcsimg

Skånes vindkraftsakademi

Föreningen Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum som grundades år 2009 efter ett upprop av en grupp med intresse för vindkraftens roll i Skåne.

I föreningen finns medlemmar från offentlig sektor, näringsliv, region, akademi samt några privatpersoner. Föreningens huvudsponsorer är E.ON Värme och Serviceförvaltningen Malmö stad. Skånes vindkraftsakademi är också en del av Nätverket för Vindbruk.

I sitt nuvarande nätverksprojekt arbetar Skånes vindkraftsakademi för att öka regional samverkan i Skåne. Målet med detta projekt är att ge både kommuner, allmänhet och andra regionala aktörer i Skåne tillfälle att stärka sitt samarbete. Det sker bland annat genom en seminarieserie. Vid första tillfället ska förutsättningarna för vindkraft i kommunerna tas upp, därefter riktas uppmärksamheten mot ekonomiska förutsättningar, nationella mål, ägandeformer, intressenter, dagens problem och framtida vägval.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24