dcsimg

Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som på alla möjliga sätt arbetar med att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen ännu starkare. Det gör vi genom att få näringsliv, kommuner och högskolor i regionen att samarbeta.

I Triple Steelix-regionen, eller Bergslagens stålkluster, pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad. I dag planeras upp emot 1 000 vindkraftverk i denna region. I projektets tidigare etapp har insatser gjorts för att utveckla lokala och regionala företags verksamheter gentemot vindindustrin. Under kommande år finns stora möjligheter att, genom stöd till affärsutveckling och matchningsinsatser, fortsätta detta arbete och på så sätt uppmuntra fler svenska industri- och tjänsteföretag i regionen att leverera till vindkraftsbranschen.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24