dcsimg

Vindkraft Öst

Projekt Vindkraft Öst är ett samarbete mellan Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Regionförbundet Örebro med stöd av Nätverket för vindbruk.

Syftet med Vindkraft Öst är att utifrån regionala behov och förutsättningar stödja och leda en process som skapar ett samlande och samverkande regionalt nätverk för en offensiv och hållbar utveckling av vindbruket i Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands och Örebro län.

I ett nationellt perspektiv är vindkraften i Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands och Örebro län relativt outvecklad. Potentialen för tillväxt är god på grund av den teknikutveckling som skett med högre och effektivare vindkraftverk som även ger lönsamhet i inlandslägen.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24