dcsimg

Vindkraftcentrum i Barentsregionen

I september 2009 startade Vindkraftcentrum, med stöd från Nätverket för vindbruk, i Barentsregionen med syfte att etablera Piteå kommun som ett vindkraftcentrum.

Vindkraftcentrum i Barentsregionen är ett kunskaps- och utvecklingscentrum med medfinansiering från Piteå kommun, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting.

Projektets övergripande mål är att bidra till att satsningarna på vindkraft i Norra Sverige och i Barentsområdet kommer till stånd och att den regionala nyttan av en utbyggnad blir så stor som möjligt vad gäller exempelvis nya arbetstillfällen, externa företagsetableringar, tillväxt i befintliga företag liksom nya företag samt utbildningar och ny forskning.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24