dcsimg

Vindkraftscentrum.se

Vindkraftcentrum.se är regional samordnare för vindkraft i Jämtlands län och är lokaliserat i Hammerdal i Strömsunds kommun.

Huvudman för projektet, som drogs i gång med stöd från Nätverket för vindbruk, är Strömsunds kommun. I dag står länets samtliga kommuner, liksom länsstyrelse, bakom Jämtkraft och Jämtlands Värme.

Vindkraftscentrum.se har fokus på näringslivsutveckling och arbetsmarknad för att skapa nya företag i länet inom vindkraft och nya arbetstillfällen. Bland annat har ett företagsregister upprättats för att lättare kunna matcha redan etablerade företag mot tänkbara uppdrag inom vindkraftsbranschen.

Dessutom arbetar Vindkraftcentrum.se tillsammans med Strömsunds kommun för att skapa ett nationellt branschråd inom vindkraft. Syftet är att lösa arbetskraftsfrågor i ett långsiktigt perspektiv och man arbetar mot målet att tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft för att nå EU-direktivet år 2020 för förnybar energiproduktion.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-24