dcsimg

Handbok för konsumentmärkning

För att köpare ska kunna göra medvetna val är det viktigt att det finns jämförbara provresultat för små vindkraftverk.

Det finns stora skillnader mellan olika typer av små vindkraftverk. Vissa fungerar bra. Några bullrar mycket i förhållande till sin storlek. Andra kan vara relativt tysta men frågan är hur mycket energi de egentligen genererar. Tyvärr har en del problem med hållbarheten, inte minst på blåsiga platser där vindkraft har god potential. 

Ett första steg mot att få fram jämförbara data för småskalig vindkraft är den handbok för konsumentmärkning från 2011 som tagits fram inom det internationella energiorganet IEA Wind. Där finns rekommendationer som ska ge jämförbar information om bland annat energiprestanda, ljud och hållbarhet.

Sven Ruin från företaget Teroc AB har med stöd från Energimyndigheten lett den svenska projektgrupp som ingick i "Task 27 Labelling Small Wind Turbines" inom organisationen IEA Wind. Flera andra länder deltog i arbetet, som skedde i samverkan med revideringen av standarden IEC 61400-2. Detta har nu lett fram till att konsumentmärkning är en del av den nya utgåvan av standarden (Edition 3), som har godkänts under 2013. Konsumentmärkning av små vindkraftverk är frivillig i Sverige.

I Svensk Vindkraftförenings marknadsöversikt av små vindkraftverk anges vilka som är konsumentmärkta. Där ges också en förklaring till hur man tolkar märkningen.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2014-01-13