dcsimg

Nettodebitering

Nettodebitering innebär att små elproducenter kvittar elen de själva matar ut på nätet mot el som de köper från sitt elbolag och bara betalar för mellanskillnaden.

Frågan om nettodebitering ska införas i Sverige har utretts i flera omgångar, men att den som har ett eget litet vindkraftverk ska ha rätt att bara betala för sin nettoförbrukning har hittills stupat på skatteregler.

Nettodebitering gynnar småskalig vindkraft

Nettodebitering, som redan finns i flera andra europeiska länder, skulle göra det mer ekonomiskt gynnsamt att satsa på småskalig förnybar el som vindkraft. Även den med ett litet vindkraftverk, som inte producerar tillräckligt för den egna förbrukningen, kan få överskottsproduktion under delar av året om det blåser särskilt bra samtidigt som elförbrukningen är låg.

I Sverige har i stället flera elhandlare och nätbolag på eget initiativ infört olika former av nettodebitering eller nettoavräkning. Villkor och priser varierar mellan olika företag.

Ny utredning föreslår skatterabatt i stället för nettodebitering

Sommaren 2012 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ta fram ett lagförslag om nettodebitering som också omfattar kvittning av energiskatt och moms. Utredningen presenterade sitt förslag för Finansdepartementet den 14 juni 2013.

Enligt utredaren Rolf Bohlins förslag ska mikroproducenter av förnybar el få göra en skattereduktion i deklarationen. Skatterabatten ska vara dubbelt så stor som energiskatten på el, vilket blir ungefär 60 öre per kilowattimme. Rabatten ges upp till 10 000 kilowattimmar per år och kan som högst uppgå till 6000 kr. Rabatten, som både privatperson och företag kan få, motsvarar ungefär det som man skulle ha tjänat med nettodebitering.

Utredaren anser att den omdiskuterade nettodebiteringen inte bör införas för att ett sånt system strider mot EUs momsregler. Enligt utredaren är en skatterabatt lika smidig som nettodebitering. Med ett sånt system krävs att nätbolagen sänder en kontrolluppgift på in- och utmatad el och sedan bekräftar man att uppgiften stämmer.

Flera tidigare utredningar

Till höger kan du ladda ner en tidigare utredning av Energimarknadsinspektionen som presenterades den 26 november 2010. Där kan du även läsa Energimyndighetens yttrande över rapporten om nettodebitering, som lämnades av Energimarknadsinspektionen.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2012-11-28