dcsimg

Projekt om småskalig vindkraft

Flera av projekten i Nätverket för vindbruk har koppling till småskalig vindkraft. Bland annat Sektion Småskalig vindkraft som handlar om att bygga vidare på sektionen för småskalig vindkraft inom Svensk Vindkraftförening som bildades 2012.

Tanken med projektet är att samla leverantörer av små vindkraftverk under sektionen för att ge dessa en plattform för diskussioner och gemensamma beslut. Nätverket för vindbruk har stöttat föreningen i arbetet med att ta fram en marknadsöversikt för små vindkraftverk.

Ett annat projekt är det regionala nätverket för vindkraftpionjärer som Energikontor Sydost bygger upp. Projektet handlar om att samla vindkraftpionjärer i ett nytt regionalt nätverket och de driver projektet inom Nätverket för vindbruk. För den som intresserar sig för småskalig vindkraft kan detta vara ett sätt till att få referenser om olika tillverkare. I projektet samlas kontakter till personer som tagit steget att äga en egen anläggning för småskalig förnybar elproduktion. Projektet leds av Energikontor Sydost i Karlskrona med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. Kontaktperson för projektet är Lennart Tyrberg, Energikontor Sydost.

Informationsfilmer om småskalig vindkraft

I ett annat projekt inom nätverket har Svensk vindkraftförening fram flera informationsfilmer om småskalig vindkraft. De finns att ladda ner här:

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-04-12