dcsimg

Kommunalt ägande

Både kommuner liksom många kommunala energibolag och fastighetsbolag äger egna vindkraftverk. Det finns flera skäl till att kommunerna intresserar sig för vindkraft. Ett är att det bidrar till att skapa ett ekologisk hållbart energisystem. Ett annat är att det kan vara ekonomiskt lönsamt. 

Om exempelvis ett kommunalt fastighetsbolag köper ett eget vindkraftverk, kan elen från verket transporteras via elnätet till bolagets fastigheter. I det fallet varken köps eller säljs elen. Bolaget behöver då inte betala någon energiskatt för elen, och om elen inte köps blir det heller någon moms. Den enda kostnaden är nätavgiften, och kostnaden för att köpa och driva vindkraftverket.

Lönsamt och förutsägbart att producera vindel

Det kan även vara lönsamt för kommunala energibolag att producera el med vindkraft åt sina kunder. Vindkraft är en förnybar energikälla och är därmed berättigad till elcertifikat, som ökar vindkraftens värde och avkastning.

Ett kommunalt energibolag som har egen vindkraft garderar sig också mot prissvängningarna på elbörsen som kan vara både snabba och svåra att förutsäga. Kostnaden för att producera vindel är däremot förutsägbar och förändras inte nämnvärt över åren. Det går också att produktionsspecificera elen, och ta ut något öre extra av kunder som vill ha sin el från rena förnybara energikällor.

Handbok för kommuner

Varför kommuner satsat på vindkraft, lagar och regler och ekonomin för kommunala vindkraftverk är frågor som beskrivs i Lokalt ägd vindkraft - handbok för kommuner. Det är ett projekt inom Nätverket för vindbruk, som har finansierats av Energimyndigheten.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2012-11-28