dcsimg

Andelsägd vindkraft

De första vindkraftkooperativen i landet grundades i början av nittiotalet. Sedan dess har intresset växt, och 2011 var 25 481 svenskar medlem i ett vindkraftkooperativ visar en sammanställning gjord av Nätverket för vindbruk. Två år tidigare var antalet medlemmar 19 338 stycken.

Det finns flera olika sätt att organisera ett vindkraftkooperativ, men de går alla ut på att medlemmarna tillsammans går ihop och äger ett eller flera vindkraftverk. Elen kan till exempel säljas till självkostnadspris till medlemmarna eller så delar dessa på intäkterna som vindkraftverket levererar.

Portal för andelsägd vindkraft

Under hösten 2012 lanserades en portal för andelsägd vindkraft. Arbetet med portalen har bedrivits av Svensk vindkraftförening med stöd från Nätverket för vindbruk.

Syftet med portalen för vindkraftskooperativ är att göra det lättare för konsumenter att hitta information om vindkraftskooperativ och om andelsägd vindkraft. På hemsidan finns också kontaktuppgifter till en rad vindkooperativ och fakta som gör det möjligt för den som är intresserad av att investera i förnybar vindkraft att jämföra olika ägarmodeller och avtalsformer.

Mer information om kooperativ och andelsägande

Tips för den som vill starta eller gå med i ett vindkooperativ finns i Tore Wizelius handbok ”Vindkraft tillsammans”.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2012-11-28