dcsimg

Vindkraft på lantbruk

En hel del lantbruk i Sverige väljer att satsa på egen vindkraft. Det är vanligt att gårdar har egen mark som lämpar sig bra för vindkraft och många lantbruk är själva stora elkonsumenter. En förutsättning för att det ska vara lönsamt är ofta bra vindar och öppnare landskap. 

Nätverket för vindbruk har varit med och finansierat handböcker om vindkraft. En av dem heter "Vindkraft på lantbruk". Den uppdaterades senast 2010. I handboken beskrivs förutsättningar för vindkraft, ekonomi, olika ägarformer, tillståndsprocessen och markavtal. Den innehåller också några reportage från lantbruk som har byggt vindkraft. Nätverket har medverkat till att ta fram ett förslag till markavtal för markägare som upplåter sina ägor till vindkraft.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2012-11-28