dcsimg

Presentationer från Balingsholm 2018

Resurseffektiv vindkraft - Från planering till repowering

På Nätverket för vindbruks årliga konferens diskuterades förutsättningar för en resurseffektiv vindkraft genom hela livscykeln med fokus på planeringsutmaningen.

Nationella vindkraftssamordnarna om läget runt om i landet och regeringens vindkraftssatsningar 2018 - Cecilia Dalman Eek och Karin Österberg
Utblick mot 2040 – rapport från Energimyndigheten - Lars Andersson, Energimyndigheten

Rapport från branschen

 • Jeanette Lindeblad, Svensk Vindkraftsförening
 • Thomas Hallberg, Svensk Vindenergi

Presentation om arbetet med framtagandet av en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad - Lena Odeberg, Naturvårdsverket, och Annika Nilsson, Energimyndigheten

Länsstyrelsens syn på planeringsutmaningen - Jörgen Persson, Länsstyrelsen Värmlands län

Nytt på forskningsfronten

 • Kerstin Jansbo, Vindval, Naturvårdsverket
 • Åsa Elmkvist, Vindforsk, Energiforsk
 • Marit Marsh Strömberg, VindEL, Energimyndigheten

Nätverkets noder rapporterar kring aktuella tillståndsfrågor

 • Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum
 • Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen
 • Annie Jakobsson, Länsstyrelsen Halland
 • Annie Nyström och Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet, Campus Gotland

Nätverkets projekt rapporterar:

 • Biekkasuodji, Jenny Wik-Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund
 • Repowering – hinder & utmaningar, Jakob Economou, Skånes vindkraftsakademi
 • Studie om drift- och underhåll, Christer Andersson, Vindkraftcentrum
 • Vindkraftens bidrag till 100% förnybart Gotland, Josefin Knudsen, Vindelproducenternas Förening
 • Power Väst, Henrik Aleryd, Västra Götalandsregionen
 • Vindkraftskurs, Johanna Liljenfeldt & Annie Nyström, Uppsala universitet, Campus Gotland
 • Uppdatering från Vindbrukskollen, David Adolfsson & Katarina Hedman, Länsstyrelsen Västra Götaland

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2018-10-04