dcsimg

Akademiforum III om vindkraft anordnades i Uppsala

Tisdagen den 28 mars 2017 anordnades Akademiforum om vindkraft för tredje gången på Geocentrum i Uppsala. Seminariet samlade ett trettiotal lärare, forskare och doktorander från olika lärosäten i landet.

Denna dag stod Energiöverenskommelsen och dess betydelse för behovet av kompetens och utbildning i fokus. Energimyndighetens nya forskningssatsning VindEL presenterades och uppdateringar om utbildningsläget samt fördjupat samarbete mellan industri och akademi togs upp.

Träffarna anordnas av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor inom Nätverket för vindbruk. Noden är en del inom Vindenergigruppen på Uppsala Universitet Campus Gotland. Syftet med träffarna är att skapa en arena för utbildare inom vindkraft på högskolor och universitet för gemensamma frågor och samarbeten.

Här kan du se årets program och nedan kan du ta del av presentationerna:

Inledning och presentation av rapporter

”Utbildningsläget för vindkraftsutbildningar i Sverige läsåret 2015-2016” och ”Ny och pågående forskning inom vindkraft”
Liselotte Aldén, Uppsala universitet Campus Gotland

Energiöverenskommelsen – betydelse för behovet av utbildning och kompetens

Andreas Kannesten, Miljö- och energidepartementet
Cecilia Johansson, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet

Energimyndighetens nya vindforskningsprogram

Pierre-Jean Rigole, Energimyndigheten

Vindkraften just nu. Aktuellt läge inom vindkraftsbranschen

Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi (via videolänk)

Fördjupad samverkan mellan industri och akademi

Stefan Ivanell och Sven-Erik Thor, STandUP for Wind
Åsa Elmqvist, Vindforsk och Vindval
Liselotte Aldén och Josefin Mardi, Noden för utbildning och kompetens, Nätverket för vindbruk

 

Skribent: Noden för utbildnings - och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-04-04