dcsimg

Akademiforum för vindkraft

Under året har Akademiforum för vindkraft genomförts vid två tillfällen, den 24 februari och den 5 oktober.  Seminarierna har riktat sig till lärare och forskare om vindkraft på högskolor och universitet i Sverige. Syftet har varit att skapa en arena för gemensamma frågor och samarbeten.

Seminarierna har vid varje träff samlat ett trettiotal lärare, forskare och doktorander från olika lärosäten i landet. Förutom intressanta föredragningar från akademi och näringsliv har gemensamma frågor diskuterats och kontakter skapats.

Det andra akademiforumet ägde rum i Uppsala den 5 oktober.  Teman var samverkan med branschen och acceptansfrågor. 

Programmet för dagen

Här kan du ta del av presentationerna från Akademiforum II den 5 oktober 2015.

Inledning
Liselotte Aldén och Marita Engberg Ekman

Energiomställning och utbildning
Cecilia Johansson, Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet

Utbildning för framgångsrik etablering av vindkraft
Annika Nilsson, Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten

Samverkan med branschen
Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi

Maktrelationer i förhandlings- och planeringsprocesser för vindkraftsutbyggnad
Johanna Liljenfeldt, doktorand, Umeå universitet

Förankringsprocesser och lokal acceptans
Sanna Mel, doktorand, Uppsala universitet Campus Gotland

Acceptans från ett psykologiskt perspektiv
Jesper Alvarsson KTH

Presentationerna från Akademiforum I den 24 februari 2015 kan du läsa här

Seminarierna har ingått i det nu avslutade nätverksprojektet Forum för utbildning och forskningskommunikation och har anordnats av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor som ingår i Vindenergigruppen på Uppsala universitet Campus Gotland. Projektet finansieras av Energimyndigheten inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2015-11-24