dcsimg

Akademiforum om vindkraft 2018

För fjärde året anordnas Akademiforum för att diskutera aktuella frågor om utbildning och forskning inom vindkraftsområdet. Forumet riktar sig i första hand till lärare och forskare på högskolor och universitet i Sverige.

I seminariet medverkar representanter från näringsliv, myndigheter och akademi med diskussioner och former för samverkan. I år kommer goda exempel presenteras och en workshop handlar om utmaningar och möjligheter med samverkan. En annan viktig fråga som tas upp är vindkraftens roll i 100 % förnybar elproduktion i Sverige och vad detta innebär för utbildning och forskning. Se program här.

Akademiforum äger rum den 15 mars 2018 på Geocentrum i Uppsala.

Mer
Här kan du läsa mer om Akademiforum I och Akademiforum II, samt Akademiforum III.

Arrangör för Akademiforum är noden för utbildning och kompetensfrågor, som tillhör Vindenergigruppen på Campus Gotland Uppsala universitet.

Skribent: Gotlandsnoden
Senast ändrad: 2018-02-13