dcsimg

Allt färre leverantörer av småskaliga vindkraftverk

Antalet svenska företag som utvecklar och konstruerar små vindkraftverk ser ut att sjunka kraftigt. Enligt den senaste marknadsöversikten finns det nu bara ett enda svenskt företag kvar som utvecklar och konstruerar egna små vindkraftverk i Sverige. Förra gången en liknande genomgång genomfördes 2011 fanns nio svenska företag som utvecklade och konstruerade egna små vindkraftverk.

Rapporten ”Marknadsöversikt små vindkraftverk i Sverige” har tagits fram av Svensk Vindkraftförening med stöd av Nätverket för vindbruk, och finns nu publicerad i sin helhet på nätverkets hemsida. Rapporten bygger på en enkät som under hösten skickades ut till ett trettiotal företag som tidigare varit verksamma på marknaden för småskaliga vindkraftverk. En del företag har meddelat att man lagt ner verksamheten, andra har inte svarat alls på enkäten.

Förutom det svenska företaget med egen tillverkning omfattar marknadsöversikten i år även fyra svenska leverantörer av utlandstillverkade vindkraftverk. Totalt omfattar översikten 15 olika modeller av små vindkraftverk. Med små vindkraftverk avses i denna rapport verk på upp till 100 kW märkeffekt.

_ Den svenska marknaden för småskalig vindkraft är besvärlig, det är problem med lönsamheten för många, säger rapportförfattaren Sven Ruin, konsult och ordförande för sektionen för småskalig vindkraft inom Svensk vindkraftförening.

_ Men en positiv utveckling är att en allt större andel av vindkraftverken i översikten är certifierade, och nu finns även ett som genomgått prov för konsumentmärkning, säger han.

Förutom tillverkare och deras olika modeller och tekniska specifikationer innehåller rapporten även råd och stöd för den som funderar på att satsa på ett eget vindkraftverk.

Skribent: Annika Nilsson, Energimyndigheten
Senast ändrad: 2014-01-22