dcsimg

Att kommunicera vindkraftsforskning 2017

Denna rapport behandlar forskningskommunikation av vindkraft i Sverige. Den ingår som ett delmoment i Nätverksprojektet Forskningskommunikation och utbildning som har det övergripande målet att underlätta förmedling av kunskap om vindkraft samt säkerställa tillgången till information för relevanta målgrupper.

Undersökningen som rapporten beskriver visar hur aktuell forskningskommunikation utförs från de forskningsprogram och -centra inom vindkraft som är verksamma i Sverige. Den vill också lyfta goda exempel på forskningskommunikation om vindkraft, belysa de utmaningar som finns och även föreslå förbättringar.

Aktuella forskningsprogram för denna studie har varit Vindval, Vindforsk, Vindkraft i kallt klimat och VindEL, samt forskningscentra SWPTC och STandUP for Wind. Vi har också inkluderat Nätverket för vindbruk som är en aktiv aktör för att sprida forskning och kunskap inom vindkraftsområdet.

Att kommunicera vindkraftsforskning 2017.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-15