dcsimg

Efterlängtad statistik försenad...

Den årliga rapporten från Energimyndigheten innehållande statistik på kommunal och regional nivå är försenad och väntas vara klar i juni 2014.

Några siffror finns ändå att tillgå.

Under 2013 installerades drygt 555 MW vindkraft i Sverige och den totala installerade vindkraftseffekten i Sverige per 2014-01-01 uppgick till 4206 MW.

Fler siffror och mer information hittar ni på Energimyndighetens webbplats

Skribent: Beatrice Eriksson noden för planering & tillståndsfrågor
Senast ändrad: 2014-04-30