dcsimg

Forskningssammanställningen från 2017 är klar

Rapporten Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige 2017 är publicerad. Det är det sjätte året i rad som sammanställningen tas fram och årets upplaga är en uppföljning av rapporterna från åren 2011- 2016.

Sammanställningen består av två delar. Den första innehåller presentationer för de forskningsprogram och forskningscentra inom vindkraft som är verksamma i Sverige. Den andra delen består av en ämnesindelad listning av vetenskapliga publikationer från 2017. Här finner du vetenskapliga rapporter, artiklar, avhandlingar och uppsatser. Minst en av författarna är verksam vid ett svenskt lärosäte. För båda delarna finns direktlänkar till publikationerna.

Även i år finns en sammanfattande tabell där antalet publikationer redovisas och jämförs med antalet från 2016.

Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige sammanställs av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i Nätverket för vindbruk. Noden är en del av Vindenergigruppen på Uppsala universitet, Campus Gotland och tillhör Institutionen för geovetenskaper. 

Här hittar du rapporten

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26