dcsimg

Kortare ansökningstid i 2019-års utlysning inom Nätverket för vindbruk

I januari 2019 planerar Energimyndigheten att öppna den årliga utlysningen inom Nätverket för vindbruk. Projekt kan som längst pågå till mars 2020. För att möjliggöra ett års projekttid, förkortas utlysningstiden med en månad till 11 februari 2019.

Utlysningens inriktning

Inriktningen för den kommande utlysningen inom Nätverket för vindbruk kommer att vara "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Denna utlysning omfattar cirka 4 miljoner kronor och vänder sig till offentliga organisationer samt ideella föreningar och intresseorganisationer.

Mer information kommer inom kort under utlysningar på Energimyndighetens webbplats.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2018-10-26