dcsimg

Nu kan du söka stöd inom VindEl-programmet

Nu kan du som forskar eller vill utveckla en innovation inom vindkraftsområdet ansöka om stöd inom VindEL-programmet. Utlysningen omfattar cirka 34 miljoner kronor.

Projekt som bidrar till utvecklingen av vindkraftsområdet kan få stöd. Utlysningen riktar sig till projekt inom VindEL-programmets prioriterade forskningsområden:
• Vindkraft för svenska förhållanden
• Hållbarhet
• Integration i elsystemet.

Ansökningar kan göras inom tre olika kategorier:

A. Behovsdriven forskning vid universitet och högskola eller institut
B. Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt
C. Verifieringsprojekt i relevant testmiljö.

För mer information se Energimyndighetens webb: Bidra till hållbar vindkraft som är anpassad för svenska förhållanden

Sista dag för ansäkan är den 2018-05-25 kl 23:59.