dcsimg

Nu öppnar utlysningen av medel för 2014 inom Nätverket för vindbruk

I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Intresserade organisationer är därmed välkomna att ansöka om medel för aktiviteter kopplade till områden som är viktiga när vindkraften byggs ut.

Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 7 januari fram till och med den 14 mars 2014. Totalt omfattar utlysningen 8 miljoner kronor.

I årets utlysning sätts särskilt fokus på projekt som är inriktade på frågor som rör lokal nytta och näringslivsutveckling kopplat till vindkraft, samt på att få igång erfarenhetsutbytet kring uppföljning av drifttagna vindkraftsparker.

Nätverket för vindbruk är uppbyggt kring fyra noder som samordnas av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att sprida kunskap om vindkraft och verka för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att kunskaper och erfarenheter sprids.

Läs hela utlysningstexten och informationen om ansökningsförfarandet.

Läs mer om nätverkets tidigare projekt

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2014-01-07