dcsimg

Ny marknadsanalysrapport

Här är årets rapport med en analys av marknadsläget för vindkraft i Sverige under 2017. i denna rapport ligger fokus på ekonomin i flera bolag och hur det ser ut på tillståndssidan.

Denna rapport är tänkt som årligen återkommande för belysa marknadsutvecklingen och besvara och bemöta aktuella frågor och påståenden kring vindkraften i Sverige.

Det är Noden för näringslivs- och affärsutveckling inom Nätverket för vindbruk som givit ut rapporten . Västra Götalandsregionen har sedan år 2014 varit ansvarig för näringsliv- och affärsutvecklingsfrågor i denna nationell nod inom Nätverket för vindbruk som Energimyndigheten driver och finansierar.

Vindkraft är ett område som det diskuteras mycket om och det har väckts många frågor och påståenden genom åren. Noden ser det som viktigt att utreda hur det faktiskt ser ut och i denna rapport fokuserar vi på ekonomin i flera bolag samt belyser hur det ser ut på tillståndssidan.

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2018-05-29