dcsimg

Sammanställning av vindkraftsforskning 2013

Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket för vindbruk, Uppsala universitet Campus Gotland, har nu gjort en forskningssammanställning om vindkraft för 2013. Den är en uppföljning av den tidigare publicerade rapporten Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige 2011-12.

Rapporten tar upp tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig samt teknisk forskning. Den hänvisar till akademiska avhandlingar, rapporter, artiklar och uppsatser under åren 2013. Läs mer under fliken Forskning 2013 eller ladda ner den kompletta rapporten som finns på både svenska och engelska.