dcsimg

Ny prognos för framtida behov av vindkrafttekniker

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. I dagsläget behövs det de närmaste fyra åren 750 nyutbildade vindkrafttekniker. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter för de som också skulle vilja jobba utomlands.

Som vindkrafttekniker får man ett hisnande jobb med storslagen utsikt mot framtiden. Under de närmsta fyra åren kommer svensk vindkraft att byggas ut med 60 % och det kommer att saknas över 200 tekniker per år. Vindkrafttekniker hjälper till att hålla klimatomställningen snurrande, och de blivande arbetsgivarna finns både lokalt och internationellt. Numera räknar man med att en vindkraftpark ska vara i drift i uppåt 30 år och sannolikheten är stor att man efter det sätter upp nya vindkraftverk på samma plats.

Oavsett om ägarna sköter driften själv eller om turbinleverantören har långsiktiga serviceavtal eftersträvas lokalt förankrad personal om det finns intresserade för dessa jobb. Det innebär att det kommer att finnas många välavlönade långsiktigt säkra jobb i glesbygden. En möjlighet för avfolkningsbygder att vända trenden och öka skatteunderlaget.

Det är viktigt att skolor, kommuner och arbetsförmedlingen där vindkraft byggs hjälper till att intressera ungdomar eller sådana som kan tänka sig karriärväxling intresseras för dessa jobb.


Läs prognosen genom att klicka här>>

Skribent: Vindkraftcentrum.se
Senast ändrad: 2018-06-10