dcsimg

Ny rapport - Fördjupat förslag om samverkan

Samverkan mellan akademi, industri och myndigheter har varit ett återkommande tema vid flera träffar inom Akademiforum, som är en arena för lärare och forskare inom vindkraft. Forumet anordnas av noden för utbildning och kompetensfrågor i Nätverket för vindbruk.

Som en del i att konkretisera denna fråga har noden genomfört en studie om möjligheter till samverkan. Den är nu publicerad i rapporten Fördjupat förslag om samverkan – Rapport om insatser för samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom vindkraftsområdet.

Rapporten handlar om samverkan inom vindkraftsutbildning och -forskning mellan akademi, industri och myndigheter. Här finns exempel på samverkansformer och hur olika aktörer arbetar med samverkan idag. Rapporten lyfter fram goda exempel och belyser olika utmaningar samt ger förslag på hur man kan skapa förhållanden som uppmuntrar till och underlättar samverkan. Studien baseras på material från tidigare rapporter, intervjuer samt en workshop.

Här hittar du rapporten
Ny rapport - Fördjupat förslag om samverkan

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-15