dcsimg

Nya affärer i vindkraftbranschen

Så kallades det evenemang som hölls i Östersund sista veckan i november.

Ett åttiotal aktörer med koppling till vindkraftbranschen i Midt Norge och Mittsverige samlades under två dagar för att diskutera vindkraft i allmänhet och drift och underhåll av desamma i synnerhet. Moderator Marlene Ström från lokala PR-byrån Trampolin PR inledde konferensen med att konstatera att affärsmöjligheterna i kölvattnet av det stora antalet vindkraftprojekt i vår region, är många för de flesta sorters företag, såväl i Norge som i Sverige. De två delarrangörerna Vindkraftcentrum.se och Windcluster Norway betonade innebörden i att det inom den närmaste framtiden beräknas investeras mellan 50-100 miljarder NOK i regionen Midt Norge – Västernorrland i vindkraft. "-Det är uppenbart att det finns affärer i detta. Om en del av de företag som är representerade här samarbetar istället för att arbeta på var för sig, kan vi nå större framgångar!"

På första dagens agenda stod föredrag från ett antal aktörer i vindkraftbranschen. Några exempel presenteras nedan.

Norska Sarepta har fem aktiva vindkraftsprojekt som, om samtliga realiseras, beräknas producera cirka 2,4 TWh el. Detta innebär en investering på 9-20 miljarder NOK fram till år 2020. Bolaget brukar säga att "Sarepta ska producera 2020 GWh år 2020". Råd till mindre och då även svenska aktörer som vill komma in i flödet, är att ta kontakt med de företag som får huvudentreprenaderna vid parkerna.

SSVAB, som ägs av SCA och Statkraft Sverige, investerar 16 miljarder kronor i sex vindparker placerade i de västernorrländska och jämtländska skogarna. SSVAB ser att den stora koncentrationen av egna parker inom ett geografiskt avgränsat område ger stora samordningsmöjligheter. Drift och underhåll är en kärnverksamhet för Statkraft. En stor vinst, förutom den ekonomiska, med att sköta driften själv som ägare är att det skapar och visar ett lokalt engagemang.

SAE Vind är norska Statkraft och Agder Energi. SAE projekterar vindkraftparker på Fosen och i Snillfjord, detta innebär cirka 1450 MW, cirka 4,5 TWh och cirka 20 miljarder NOK. Det är viktigt för intresserade entreprenörer att hålla uppsikt över de tillstånd som ges för att komma in i regionen. För den intresserade finns mer information att få från bland annat Windcluster Norway.

Dag två hölls två seminarier om fördjupning i drift och underhåll samt lokal nytta av vindkraftsetableringar. På seminariet om drift och underhåll berättade Skellefteå Energiunderhåll om företagets arbete med att bygga upp en oberoende drift-, service- och underhållsorganisation av vindkraftparker. Under ledning av samtalsledare Sven Levin från Triventus Consulting AB diskuterades bland annat utmaningar, fördelar och framtidsspaningar angående att konkurrera med turbintillverkarna.

Under avdelningen lokal nytta så visade personerna bakom projektet Vindkraftcentrum.se exempel på lokal nytta till följd av vindkraftsetableringar. Lokal nytta är så mycket mer än bara bygdepeng, även för lokala entreprenörer finns affärsmöjligheter. Bosse Bodén och Harry Westermark, representanter från Mittuniversitetet, berättade om Nätverket för vindbruks projekt "Lokal nytta av vindkraft". Projektet ska resultera i en kunskapsöversikt kopplad till vindkraftens utbyggnad och lokal nytta.

Dessa två intensiva och blåsiga dagar i Östersund hoppas man nu att ska ha inspirerat till åtminstone några nya fruktbara samarbeten över kölen utöver den redan gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Presentationer från föredragen hittar ni här: Vindkraftcentrum.se

Windcluster Norway hittar ni här: Windcluster Norway

Artiklar från Östersunds Posten Vindkraft hetare än hett och Vindkraftsnyheter Norsk vindkraft

Skribent: Arbetskraftsförsörjning- drift & underhåll
Senast ändrad: 2013-12-17