dcsimg

Nya utbildningar i vindkraftprojektering och energiomställning

Hösten 2018 startade två nya universitetsutbildningar med anknytning till vindkraft och energiomställning vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Tvåårigt masterprogram i vindkraftprojektering
Det ettåriga magisterprogrammet i vindkraftprojektering har nu utökats med ett tvåårigt masterprogram. Utbildningen kombinerar kunskap om planering och projektering av vindkraft med projektledning så att studenten får nödvändig kompetens för att kunna arbeta med hållbar energiproduktion som tar hänsyn till olika intressen. Det ettåriga magisterprogrammet finns fortfarande kvar som ett kortare utbildningsalternativ.

Läs gärna mer om programmet här

För mer information, ta kontakt med Liselotte Aldén, Programansvarig
liselotte.alden@geo.uu.se

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap
Detta program är en helt ny tvärvetenskaplig utbildning som ges på engelska och behandlar energiomställning utifrån lokala och globala perspektiv.  Programmet är utformat för att ge en ett helhetsperspektiv med bred kunskap och förståelse för de utmaningar och möjliga lösningar som är nödvändiga för en hållbar energiomställning. Genom tyngdpunkt i natur-, teknik- och samhällsvetenskap studeras exempelvis tekniska lösningar, miljöpåverkan samt politiska och ekonomiska policys och styrmedel.

Läs gärna mer om programmet här

För mer information, ta kontakt med Sanna Mels eller Maria Klemm, Programansvariga
sanna.mels@geo.uu.se eller maria.klemm@geo.uu.se

Båda utbildningarna har tagits fram av Vindenergigruppen vid Uppsala Universitet Campus Gotland, Institution för geovetenskaper.

 

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-09-24