dcsimg

Sök medel inom Nätverket för vindbruk

Nu har årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk öppnat. Kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella organisationer och intresseföreningar är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till Nätverket för vindbruks mål om en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft.

I årets utlysning sätts särskilt fokus på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, ökad lokal nytta, och samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt. Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 2 januari fram till och med den 16 mars 2018.

Nätverket för vindbruk är uppbyggt kring fyra noder som samordnas av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Nätverket för vindbruk ska bidra till omställningen mot ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraftens speciella förutsättningar och verka för att utbyggnaden sker med god lokal och regional förankring.

Att samarbeta i nätverk är att bygga upp och utveckla kontakter för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att kunskaper och erfarenheter sprids.

 Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2018-01-09