dcsimg

Lyckat arbetsmiljöseminarium i Piteå

I Norrbotten och Västerbotten finns det nu över 250 vindkraftverk i drift, och fler är på väg upp. Det innebär att frågor kring hälsa och säkerhet, drift och underhåll den senaste tiden har blivit stora och viktiga frågor i regionen.

Noden för arbetskraftförsörjning, drift- och underhåll var den 20 februari inbjuden till Piteå och Vindkraftcentrum i Barentsregionen, för att delta i ett arbetsmiljöseminarium om vindkraft. Tillsammans med representanter från branschföretag, räddningstjänst, arbetsmiljöverket, vindkrafttekniker samt elever från Piteå Internationella Vindkraftteknikerutbildning diskuterade man frågor rörande arbetsmiljö inom vindkraften.

Det förelästes bl.a. om en teknikers vardag, räddningstjänstens roll vid räddning, arbetsmiljöverket visade på vilka regler som gäller i olika situationer, och man diskuterade vilka de största riskerna är på site. Dessutom presenterade noden dokumentationen "Vindkraft och arbetsmiljö " som innehåller en sammanfattning om viktiga arbetsmiljöfrågor som rör vindkraftarbetet (se hela dokumentationen under fliken "Lokalt").

Seminariet var mycket uppskattat bland deltagarna och förhoppningen är att det blir fler seminarier tillsammans med branschen för att diskutera aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet framöver.

 workshop piteå

Bilden föreställer föreläsarna på seminariet fr. vänster; Karin Liinasaari, Jenny Ahtola, Eva Sjögren, Rolf Viklund, Carl Arvidsson, Rune A. Nordin, Anders Carlsson samt Jonas Lundmark.

Länk till arrangören av seminariet, Vindkraftcentrum i Berentsregionen, och ett längre reportage:

http://www.vindkraftbarents.se/blogg/rapport-fran-vart-seminarium-om-arbetsmiljo-och-vindkraft

Skribent: Noden för arbetskraftförsörjning- drift & underhåll
Senast ändrad: 2014-03-04