dcsimg

Utbildningsläget för vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2016-17

Den årliga rapporten om utbildningsläget för vindkraft i Sverige har nu utkommit för läsåret 2016-2017. I rapporten analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor läsårsvis.  

Rapporten berör även vindkraftindustrins behov av både specialiserade och integrerade kompetenser och erfarenheter på olika nivåer och att branschen efterlyser mer samarbete mellan akademi och industri.

Söktrycket till utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet har ökat stort under senare år och det finns en trend att studenterna fortsätter med påbyggnadskurser inom området. Detta märks bland annat i att antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft ökat stort från tidigare år. Under läsåret har 94 publikationer redovisats vilket visar på ett stort intresse för ämnet hos studenterna och att ny vindkraftskompetens tillkommer varje år.  

Behovet av vindkrafttekniker har ökat samtidigt som antalet utbildade har sjunkit betydligt. På sikt kommer behovet att nå en mycket hög nivå då vindkraften beräknas fyrdubblas eller mer till 2040. För att motverka bristen av vindkrafttekniker arbetar nu Vindkraftsbranschen tillsammans med Nätverket för vindbruk med att få igång fler utbildningar samt attrahera fler sökande till de utbildningar som finns.

Hämta rapporten här

 

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-21