dcsimg

Välbesökt omstartskonferens för Vindkraftcentrum.se

Det EU-projekt som Vindkraftcentrum.se har genomfört sedan 2011 avslutas nu den sista juni. Jämtlands läns näringslivschefer och representanter för länsstyrelsen samt Regionförbundet tillsammans med personalen på Vindkraftcentrum.se och Nätverket för Vindbruk hade samlats på Jamtlis friluftsmuseum den 16 maj, för utvärdering och diskussion om framtida former för ett nytt projekt för att ta till vara den kompetens som byggts upp.

Följeforskare från Dalarna Högskola samt utvärderare från Faugert & CO redogjorde för sina utkast till slutrapporter som skall färdigställas under juni. Projektet fick goda recensioner och man pekade bland annat på bra projektledning samt hur viktigt det är med en arbetande ledningsgruppsordförande.

Dagen blev också ett avstamp för det nya Vindkraftcentrum.se som uppstår vid halvårsskiftet med nya finansiärer. Dessa är Härjedalen, Krokom, Åre, Ragunda, Berg och Strömsunds kommuner samt Regionförbundet och Energimyndigheten. Verksamheten finansieras av dessa fram till årsskiftet i avvaktan på att nya strukturfondsprogrammet ska komma på plats 2015. Länsstyrelsen och Regionförbundet liksom länets kommuner ställde sig positiva till att hjälpa till att hitta framtida finansieringsformer för 2015 och framåt.

Det EU-projekt som Vindkraftcentrum.se har genomfört sedan 2011 avslutas nu den sista juni. Jämtlands läns näringslivschefer och representanter för länsstyrelsen samt Regionförbundet tillsammans med personalen på Vindkraftcentrum.se och Nätverket för Vindbruk hade samlats på Jamtlis friluftsmuseum den 16 maj, för utvärdering och diskussion om framtida former för ett nytt projekt för att ta till vara den kompetens som byggts upp.

Från vänster: Anders Englund näringslivschef Bergs kommun, Melcher Falkenberg Jämtkraft, Daniel Perfect ledningsgruppordförande Vindkraftcentrum.se och Ole Rönning-Kristiansson Vindkraftcentrum.se i samspråk om framtida utveckling av projektet.

Skribent: Noden för arbetskraftförsörjning- drift & underhåll
Senast ändrad: 2014-05-20