dcsimg

Vindkraftcentrum i Jämtland får stöd från Nätverket för vindbruk

Vindkraftcentrum.se är först ut med ett positivt beslut om stöd efter sin ansökan till årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. I projektet "Vindkraftcentrum.se - Regional samordning av vindkraft i Jämtlands län" får Vindkraftcentrum.se stöd för att vidareutveckla och förstärka sin roll som regional samordnare vad gäller vindkraftsutbyggnaden i Jämtlands län.

Länet har i dag 127 vindkraftverk, men när det som byggs under 2014 står klart kommer den siffran att vara uppe i närmare 500. Därefter finns färdiga tillstånd i länet på ytterligare 300 verk.

I detta projekt kommer Vindkraftcentrum.se att fortsätta att utveckla sitt arbete för att ta tillvara på vindkraftens regionala tillväxtmöjligheter, med fokus på näringsliv, utbildning och arbetsmarknad.

I årets utlysning inom Nätverket för vindbruk sökte totalt 20 projekt stöd. Ansökningstiden pågick under januari fram till mitten av mars. Det totala sökta beloppet överskred med råge tillgängliga medel, varför alla projekt inte kan beviljas medel. Energimyndigheten bedömer att alla bifallsbeslut inom årets utlysning ska vara beslutade i god tid före de datum projekten själva angett att de vill starta.

Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen för att sprida kunskap om vindkraft och verka för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut.

Läs mer om Vindkraftcentrum.se och deras projekt.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2014-05-15