dcsimg

Vindkraften i Jämtland möter Blekinge Offshore

Den 14-16 januari 2014 hade Noden för arbetskraftförsörjning, drift- och underhåll och Vindkraftcentrum.se besök av en delegation från Blekinge. I gruppen ingick representanter från företagsnätverket Tech Network, projektören Blekinge Offshore AB, Energikontor Sydost, Sölvesborgs, Ronnebys och Karlskronas kommuner samt rektorn för Furulundsskolans gymnasium.

Orsaken till besöket grundar sig på att det i havet, utanför Blekinges kust, planeras för etablering av 700 vindkraftverk genom projektet "Blekinge Offshore". Vindkraftsprojektet utpekades i december 2013 som riksintresse för vindbruk, och väntar i dagsläget på ett regeringsbeslut, som väntas komma innan sommaren.

Den beräknade årsproduktion av el för parken är omkring 7-8 TWh/år dvs. cirka 5 % av Sveriges årliga elförbrukning. Hela investeringen uppgår till omkring 50 miljarder. När parken är i drift kommer 1 % att avsättas årligen för att skapa en miljö- och näringslivsutvecklingsfond, vilket innebär cirka 50 miljoner kr/ år.

Blekinge Offshore ägs av Vind In AB, Eolus Vind AB samt Vingkraft AB. Vind In AB består av 10 av Sveriges största industrier som har gått ihop för att tillsammans producera förnybar el till en låg kostnad. I bolaget ingår bland andra LKAB, Stora Enso och Cementa.

Syftet med besöket var att ta reda på om det går att arbeta för att ett projekt av en denna storlek kan innebära lokal nytta samtidigt som lokala affärsmöjligheter skapas?

Studiebesöket i Jämtland inleddes under tisdagen, med husesyn och information vid YH Vindkraftteknikerutbildning på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, där studenter och lärare fanns på plats för att besvara frågor och informera om verksamheten. En del av frågorna handlade bland annat om hur man startar en utbildning, om utbildningen har lett till några arbetstillfällen för studenterna och hur utvecklingen i vindkraftsbranschen ser ut framöver i den norra regionen.

Informationen innefattade även den GWO-certifierade höghöjdsutbildningen samt information om Nätverket för vindbruks arbete i de fyra olika noderna. Värd och värdinnor vid besöket var Marcus Carlström, Jenny Ahtola och Karin Liinasaari från Nätverket för vindbruk. Dagen avslutades på Hotell Nordica i Strömsund, med ett middagstema som förde tankarna till Norrland.

På onsdagen trotsade man kylan och styrde resan till vindkraftparken i Havsnäs där gruppen, tillsammans med Mona Sehlin från Vindkraftcentrum, visades runt av Christer Norlén och Lars Persson på Nordisk Vindkraft.

Färden gick därefter till Gåxsjö utanför Hammerdal och företaget "Högt, hett och säkerts" kursgård. Där bjöds det på lunch och Kerstin Johansson berättade om anläggningen och de höghöjdskurser som hålls där.

Nästa anhalt var Vindkraftcentrum.se´s huvudkontor i Hammerdal. Projektets ledare Torbjörn Laxvik och projektmedarbetarna Mona Sehlin och Victoria Nord berättade om verksamheten och erfarenheter gjorda i projektet.

Torsdagen började hos Vindkraftcentrum.se med att Lennart Oscarsson, ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB (SUAB) samt tidigare kommunalråd, berättade om Strömsunds kommuns vindkraftsresa.

Studieresan gick därefter vidare till Görvik och Marian Stranne på Görvikssjöns husvagnscamping för lunch och information. Görvikssjöns husvagnscamping levererar mat och boende till SSVAB:s vindkraftsetableringar i området. SSVAB är Statkraft och SCA:s gemensamma vindkraftsbolag som etablerar 360 vindkraftverk i Jämtland och Västernorrland.

Dagen avslutades tillsammans med Ole Rönning Kristiansson från Vindkraftcentrum.se, och ett studiebesök hos Jämtkraft i Östersund. Detta under ledning av Stefan Stambej, projektledare inom vindkraft, som förevisade Jämtkraft´s driftcentral.

Billy Gustafsson från Tech Network, grupp- och reseledare, berättade efter avslutad studieresa att deltagarna var mycket nöjda med det i princip heltäckande besöket. Gruppen reste hemåt med ny inspiration och nyttiga erfarenheter i bagaget.

Tech Network och resten av gruppen ser fram emot ett fortsatt samarbete med Vindkraftcentrum.se och Noden för arbetskraftförsörjning drift & underhåll i Strömsunds kommun.

 

Länkar:

Vindkraftcentrum.se: http://www.vindkraftcentrum.se/

Offshore AB: http://www.blekingeoffshore.se/

Tech Network: http://www.technetwork.se/

Energikontor Sydost: http://www.energikontorsydost.se/

Projekt Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge: http://www.solvesborg.se/11561

 

Skribent: Noden för arbetskraftförsörjning, drift- & underhåll
Senast ändrad: 2014-01-31