dcsimg

Vindkraftskurs.se 3.0

Nu uppdaterad med det senaste!

Genom hela kursen har texter, tabeller och figurer uppdaterats med nyheter och aktuell information. Speciellt kan nämnas avsnitten om vindkraft och ljud samt fåglar och fladdermöss som omarbetats och kompletterats med den senaste inom forskningen. Där finns nu också två nyproducerade filmer. Avsnitten om produktionsberäkningar, vindkraftsparkers olika faser och bygglovsfrågor har bearbetats med bland annat ett par nyproducerade kortfilmer.

Kursen har även fått en översyn av den grafiska designen och typografin har bearbetats för att underlätta läsbarhet och läsupplevelse på skärmen.

Nytt är också att filmerna från webbinarierna 2017 ligger utlagda under menyn ”webbinarier”.

Om vindkraftskurs.se

 Vindkraftskurs.se togs fram av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. Den första versionen lanserades i september 2014. Aktuell version, vindkraftskurs.se 3.0 lanserades i samband med Nätverket för vindbruks konferens i Balingsholm den 3 oktober 2017.

Kursen riktar sig i första hand till handläggare i kommuner och länsstyrelser, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Syftet är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. Du väljer själv när och i vilken takt du vill genomföra utbildningen. Samtliga delar av utbildningen är avgiftsfria.

Frågor? vindkraftskurs@campusgotland.uu.se

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-10-24