dcsimg

Forskningsprogram och forskningscentra

Forskning om vindkraft sker idag vid ett flertal universitet i Sverige. Forskningen omfattar teknikutveckling, driftsoptimering och miljöpåverkan vid anläggning och drift av vindkraftverk både på land och till havs.

Publicerade avhandlingar, artiklar och rapporter finner du i vår forskningssammanställning Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige.

Här intill beskrivs verksamheten under 2017 vid de större forskningsprogrammen och forskningscentra som finns i Sverige.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-04