dcsimg

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC)

Logga SWPTC

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) bildades 2010 i syfte att förstärka kompetensen i Sverige inom vindkraftsteknik och för att möta behoven från den snabbt växande globala vindkraftsindustrin. Idag är fokus för arbetet vid SWPTC utveckling av vindkraftverkens konstruktion som optimerar kostnaden för tillverkning och underhåll. Målet med verksamheten är att bygga upp komponent- och systemkunskap som möjliggör utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige.

SWPTC bistår även vindkraftsindustrin med kunskap om konstruktionsteknik samt utbildning av ingenjörer. SWPTC leds av Chalmers tekniska högskola och drivs i samarbete med Luleå tekniska universitet samt företag inom vindkraftsindustrin.  

Forskningen vid SWPTC är inriktad mot större vindkraftsparker i skogsmiljö, fjällnära områden och havsbaserade parker och bedrivs inom sex temagrupper som speglar konstruktion och drift av vindkraftverk. Dessa är:

  • Elkrafts- och styrsystem
  • Turbin och vindlast
  • Mekanisk kraftöverföring och systemoptimering
  • Havsbaserat
  • Underhåll och tillförlitlighet
  • Kallt klimat

Just nu pågår etapp 2 som har finansiering fram till och med september 2018 då de nuvarande projekten kommer att avslutas. Planering pågår för etapp 3.

Under 2017 är pågår följande projekt inom SWPTC:

TG0-21 Vindkraftverk med svåra driftsförhållanden

TG1-21 Undersökning av dynamiken i vindparksystem med HVDC-anslutning

TG2-22 Vindkraft i skog – påverkan av skogsgläntor

TG3-22 Modellering av drivlinedynamik utifrån data från övervakningssystem

TG4-21 ISEAWIND – Innovativa konstruktionslösningar för vindkraftsfundament till havs

TG4-22 Analys av flytande vindkraftsparker

TG5-21 Optimalt underhåll av vindkraftverk

TG6-21 Ökad tillgänglighet på avisningsutrustning på blad till vindkraftverk

Av dessa så avslutades TG1-21 och TG4-22 under 2017. Övriga projekt fortsätter under 2018. I två av projekten tas bland annat upp livtidsberäkningar på komponenter och vindkraftverk som helhet.

SWPTC via Chalmers

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26