Om nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk är en informationssajt som fokuserar på att sprida kunskap inom områdena hållbar energi, klimatförändringar, teknologiska innovationer och artificiell intelligens. Vi strävar efter att vara en pålitlig källa för den senaste informationen och insikterna inom dessa fält, för att hjälpa våra läsare att förstå och navigera i den snabbt föränderliga teknologiska och miljömässiga landskapet.

Vår historia

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och var en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet var att öka kunskapen om vindkraften och på så sätt verka för en väl förankrad och bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt.

Varje år gav Energimyndigheten stöd åt en rad olika aktiviteter och projekt inom nätverkets ram. Utlysningarna åren 2013 och 2014 resulterade i närmare 50 ansökningar om projekt inom nätverket. Cirka 80 procent av dem beviljades medel och under 2014 var totalt 39 projekt aktiva.

Nätverket för vindbruk stöttade varje år regionala initiativ vars erfarenheter hela landet kunde dra nytta av via det utbyte som hela tiden skedde inom nätverket.

Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och nätverkets sista år med finansiering var år 2019. Nätverket för vindbruk var en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft och spred kunskap om vindkraft och stöttade regionala initiativ av nationell betydelse.

Efter att nätverket lades ner byggdes sidan om till en informationssajt för att fortsätta sprida kunskap om hållbar energi men även teknik. Idag erbjuder vi insikter och analyser om innovationer och de senaste trenderna inom hållbarhet och energi.

Sprida kunskap om hållbar energi

Vi strävar efter att tillhandahålla omfattande och aktuell information om hållbara energilösningar för att främja en grönare framtid. Genom att sprida kunskap vill vi öka medvetenheten och förståelsen för hållbara alternativ.

Öka medvetenheten om klimatförändringar

Vårt mål är att informera om de senaste forskningsresultaten och utvecklingarna inom klimatförändringar. Genom att öka medvetenheten vill vi bidra till att fler tar aktiva steg för att minska sin klimatpåverkan och skapa en hållbar planet.

Främja teknologiska innovationer

Vi vill belysa och stödja teknologiska framsteg som kan driva samhället framåt. Genom att främja innovationer hoppas vi inspirera till nya idéer och lösningar som kan förbättra livskvaliteten och främja en hållbar utveckling.

Utforska artificiell intelligens

Vårt mål är att utforska och förklara de många aspekterna av artificiell intelligens och dess påverkan på olika sektorer. Genom att utforska AI-teknologin vill vi bidra till en bättre förståelse och integrering av denna viktiga framtidsteknologi.