Vi på natverketforvindbruk.se (Nätverket för vindbruk) värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller interagerar med oss på andra sätt. Vi följer de tillämpliga dataskyddslagarna och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Kontaktinformation: såsom namn, e-postadress, telefonnummer, och adress.
 • Teknisk information: inklusive IP-adress, webbläsartyp och version, tidszoninställningar, insticksmoduler för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform, samt annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats.
 • Användningsinformation: såsom information om hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på varje sida, och annan information om ditt beteende på webbplatsen.
 • Kommunikationsdata: inklusive korrespondens mellan dig och oss via e-post, telefon eller andra medel.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig på olika sätt, inklusive:

 • Direkt från dig: När du fyller i formulär på vår webbplats, kontaktar oss via e-post eller telefon, registrerar dig för våra nyhetsbrev, eller deltar i våra undersökningar och kampanjer.
 • Automatiskt: När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in teknisk information om din utrustning, surfaktiviteter och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och liknande teknologier.
 • Från tredje part: Vi kan också få personuppgifter om dig från tredje part, såsom analysleverantörer, reklamnätverk och leverantörer av tekniska tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, inklusive:

 • För att tillhandahålla och förbättra vår webbplats: Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra dess funktionalitet och användarupplevelse.
 • För att kommunicera med dig: Vi använder dina kontaktuppgifter för att svara på dina frågor, skicka dig information om våra tjänster och produkter, och för att hålla dig informerad om viktiga förändringar på vår webbplats.
 • För marknadsföring: Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.
 • För att analysera och förbättra vår verksamhet: Vi använder dina personuppgifter för att analysera användningen av vår webbplats, bedöma effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer och förbättra våra tjänster och produkter.
 • För att uppfylla juridiska skyldigheter: Vi kan använda dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, såsom att besvara myndighetsförfrågningar och uppfylla regleringskrav.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt oss, såsom webbhotell, datalagring, analys, marknadsföring och kundtjänst. Dessa tjänsteleverantörer får endast använda dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
 • Affärspartners: Vi kan dela dina personuppgifter med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Juridiska skyldigheter: Vi kan dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Affärstransaktioner: Om vi är involverade i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan vi överföra dina personuppgifter till den berörda tredje parten som en del av transaktionen.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar:

 • Kryptering: Vi använder krypteringsteknik för att skydda dina personuppgifter under överföring.
 • Åtkomstkontroller: Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de anställda, entreprenörer och tjänsteleverantörer som behöver åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Regelbundna granskningar: Vi genomför regelbundna granskningar av våra säkerhetspraxis och system för att identifiera och åtgärda säkerhetsrisker.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig och information om hur vi använder dem.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Hur du utövar dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som anges i slutet av denna sekretesspolicy. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram och i enlighet med gällande lagar.

Internationella dataöverföringar

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där dataskyddslagarna kan skilja sig från de inom EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EES vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna sekretesspolicy.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller är tillåten enligt lag. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i vår praxis eller för att uppfylla juridiska krav. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till denna policy, vänligen avstå från att använda vår webbplats och tillhandahålla dina personuppgifter.

Slutsats

Vi hoppas att denna sekretesspolicy har hjälpt dig att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss, och vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Tack för att du använder natverketforvindbruk.se och för att du tar dig tid att läsa vår sekretesspolicy. Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda dig informativt och engagerande innehåll om hållbar energi, teknologi och klimatförändringar. Din tillit är avgörande för oss, och vi gör vårt yttersta för att skydda den.